X

  PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY

  PREFABRYKOWANE DOMY DREWNIANE

  O firmie  Wiązar-System jest producentem wiązarów dachowych i nowoczesnych prefabrykowanych domów drewnianych w technologii szkieletowej. Zakład powstał w 2008 roku jako spółka, która połączyła blisko 25-letnie doświadczenia współwłaścicieli w branżach: tartacznej, obróbki drewna oraz projektowania konstrukcji drewnianych.  Wraz z rozwojem firmy, w 2019 uruchomiliśmy nowy zakład produkcyjny prefabrykatów i domów szkieletowych w systemie RK HAUS System w Wiechlicach w gminie Szprotawa. Oferowane przez nas konstrukcje w systemie RK Haus System są wykonywane na nowoczesnej linii produkcyjnej. W zależności od standardu wykończenia spełniają warunki dla budynków energooszczędnych i pasywnych.

  Stosowane w naszych budynkach rozwiązania w połączeniu z materiałami do izolacji termiczno - akustycznej tworzą system do budowy zrównoważonych konstrukcji ścian, stropów i dachów. Równowaga ta oznacza połączenie najważniejszych aspektów współczesnego budownictwa, zorientowanego na ekologię oraz energooszczędność.

  Integralną częścią systemu jest innowacyjna technologia zbrojenia najważniejszych elementów konstrukcyjnych wkładkami z włókna węglowego. Pozwala ona na zniwelowanie wpływu jaki mają naturalnie występujące wady drewna na nośność i sztywność konstrukcji oraz na zmniejszenie przekrojów tych elementów, co redukuje niekorzystny wpływ mostków termicznych.

  Oferujemy elementy i domy prefabrykowane jako:
  PREFABRYKATY - elementy i konstrukcje budynków przeznaczone do montażu, dla firm budowlanych i deweloperów.
  DOMY SZKIELETOWE - gotowe domy realizowane od projektu, przez produkcję w systemi RK Haus System do montażu.
  RK Haus System

  Dlaczego warto wybudować dom w systemie
  RK Haus System

  NATURALNE DREWNO. . Główne elementy konstrukcyjne wykonane są z certyfikowanego drewna iglastego, suszonego komorowo, klasy C24. Elementy izolacyjne stosowane w naszych budynkach RK Haus System są pochodzenia również naturalnego.

  SZYBKOŚĆ W BUDOWIE. Montaż całego budynku trwa kilka dni, brak przestojów pomiędzy kolejnymi etapami budowy. Na skrócenie czasu budowy naszych domów ma również wpływ wysoki stopień prefabrykacji jakimi cechują się elementy produkowane w naszych wytwórniach.

  WYSOKA JAKOŚĆ. Dzięki zautomatyzowaniu procesu produkcyjnego minimalizujemy wpływ czynnika ludzkiego na produkt finalny. Nasze domy cechuje duża precyzja wykonania, nie ma w nich miejsca na błędy wykonawcze. Wykazują taką samą, a pod niektórymi względami nawet wyższą trwałość niż tradycyjne budynki murowane

  NATURALNY MIKROKLIMAT. Nasze domy cechuje zdolność do regulacji ilości wilgoci w pomieszczeniach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu do budowy materiałów otwartych dyfuzyjnie. Zapobiega to kondensacji pary wodnej w przegrodach i zwiększa trwałość materiałów konstrukcyjnych. W dużym stopniu wpływa to również na wysoką jakość powietrza wewnątrz naszych budynków.

  korzystna CENA. Koszt wzniesienia naszego domu jest porównywalny z tradycyjnym budynkiem murowanym. Natomiast już koszt utrzymania takiego domu jest znacznie niższy.

  OCHRONA PRZED HAŁASEM. To jedna z najważniejszych cech obiektów wznoszonych w systemie RK Haus System. Dzięki zastosowaniu do ich budowy materiałów izolacyjnych o stosunkowo dużej gęstości oraz doskonałej zdolności do tłumienia drgań, nasze budynki zapewniają przyjemny spokój i ciszę.

  OCHRONA PRZED ZIMNEM. Dzięki doskonałym parametrom izolacyjności oraz bardzo dobrej zdolności do akumulacji ciepła nasze budynki spełniają wymagania stawiane obiektom energooszczędnym oraz pasywnym.

  OCHRONA PRZED UPAŁAMI. Nasze domy posiadają swego rodzaju naturalną klimatyzację. Zastosowane przez nas materiały izolacyjne w okresach letnich blokują przenikanie dużych ilości ciepła do wnętrza budynku.

  BEZPIECZEŃSTWO. Jest to dla nas absolutny priorytet. Każda konstrukcja jest przez nas projektowana indywidualnie. Stosujemy najlepszej jakości złącza ciesielskie, które zapewniają najwyższą skuteczność w opieraniu się wszelkim obciążeniom. Materiały, z których wykonane są nasze budynki są bezpieczne pod względem pożarowym. Wykazują łagodną, powolną i dającą się kontrolować reakcję na ogień – nie topnieją i nie odpadają z fasady podczas pożaru oraz emitują znacznie mniej dymu niż konwencjonalne materiały izolacyjne.

  KONSTRUKCJA

  RK Haus System to kompleksowy, wysoce energooszczędny system budowy domów, jak i innego rodzaju budynków np. użyteczności publicznej, czy też przemysłowych. Zasadniczą część konstrukcji stanowi wysokiej jakości drewno, spełniające wymogi aktualnie obowiązujących norm projektowych. Ochronę termiczną oraz akustyczną zapewniają płyty pochodzenia naturalnego. Komponenty budynków produkowane są metodą prefabrykacji zamkniętej.

  TECHNOLOGIA

  Budynki są wytwarzane, projektowane, produkowane i wznoszone przez firmę Wiązar System i ich autoryzowane grupy montażowe. Całość naszej technologii dopełnia montaż prefabrykatów na budowie na przygotowanej wcześniej przez inwestora płycie fundamentowej. Powstaje w ten sposób w przeciągu zaledwie kilku dni konstrukcja budynku w stanie tzw. „surowym otwartym”.

  Materiały

  Zasadniczą częścią konstrukcji ściany zewnętrznej stanowi drewniany szkielet wypełniony wełną mineralną. Od wewnętrznej strony ściana wykończona jest płytą G-K (lub w zależności od potrzeb płytą gipsowo – włóknową), która przymocowana jest do rusztu zwanego „przedścianką”. Owa przedścianka stanowi znakomitą przestrzeń do umiejscowienia wszelkich instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych, a jednocześnie zapobiega uszkodzeniom mechanicznym bardzo istotnej membrany, która znajduje się w wewnętrznej części ściany i chroni wewnętrzne warstwy przegrody przed dostaniem się ewentualnej wilgoci technologicznej, oraz zapewnia szczelność wykonywanego obiektu.
  Od zewnętrznej strony, ściana poszyta jest płytą konstrukcyjną, na którą jako warstwę izolacji termicznej mocuje się płyty z wełny mineralnej. Całość wykończona tynkiem strukturalnym, lub w zależności od projektu innymi materiałami fasadowymi.
  Wewnętrzne ściany działowe wykonane są również z drewnianego szkieletu wypełnionego izolacją akustyczną, które są poszyte obustronnie płytami OSB i G-K.
  Po dostarczeniu prefabrykatów na budowę, wszystkie ściany mocowane są do płyty fundamentowej za pomocą specjalistycznych złączy kotwiących, które stanowią bardzo ważny składnik całego systemu RK Haus System.
  Po zamontowaniu ścian dopełnieniem budynku jest konstrukcja dachu, którą stanowią wiązary dachowe wykonane z suszonego drewna iglastego, certyfikowanego klasy C24, łączone na płytki kolczaste.

   JEŚLI CHCESZ ZAPYTAĆ O PROJEKT LUB WYCENĘ KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI DOMU SZKIELETOWEGO ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA


   Pragniemy poinformować, iż firma "WIAZAR-SYSTEM" ROZWADOWSKI & KOŁODZIEJ SPÓŁKA JAWNA,
   uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Promocja marki RK Haus System na rynkach zagranicznych w 2020”
   Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest promocja marki RK Haus System na rynkach międzynarodowych, w celu uczynienia jej rozpoznawalną oraz zwiększenia przychodów eksportowych Beneficjenta.
   Wartość projektu: 188 800,00 zł
   Dofinansowanie projektu z UE: 141 600,00 zł.